Рослинництво – одна найважливіших галузей економіки. Дана сфера є основою торговельних відносин України з іншими державами. Цьому сприяють якісний склад ґрунтів, великі площі земель сільськогосподарського призначення, родючий чорнозем.

Основними завданнями цієї сфери є забезпечення населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, харчової, переробної, легкої промисловості – сировиною, зовнішньої торгівлі – продуктами для експорту. Вона тісно пов’язана з зерновим господарством, переробкою цукрового буряка, вирощуванням олійних культур, картоплі, овочів, кормових та інших культур.

До одного з основних показників для характеристики діяльності компаній в сфері сільського господарства, є обсяги виробництва аграрних товарів. Чим вони вищі, тим більшим буде обсяг реалізованої продукції і краще будуть задовольнятися потреби населення в харчових продуктах, а промисловості – в сировині. Від цього показника також залежить собівартість самої продукції, рівень економічної ефективності, фінансовий стан компанії, здатність виконувати свої зобов’язання та інші показники.

Важливою також є витратна складова. Її показники суттєво впливають на економічну рентабельність виробництва.

Аналіз виробництва продукції рослинництва

Статистика рослинництва оцінює динаміку збереження посівних площ сільськогосподарських культур. Їх збільшення вказує на стабільні перспективи розвитку органічного виробництва.

Аналіз виробництва продукції рослинництва допомагає виявити додаткові можливості збільшення обсягів продукції, поліпшення її асортименту і якості та зменшення витрат.

До основних завдань аналітики рослинництва відносяться:

 • обґрунтовування та корегування планів виробництва продукції;
 • здійснення постійного контролю за виконанням плану виробництва;
 • визначення впливу різних чинників на обсяги виробництва;
 • виявлення резервів внутрішнього господарства для збільшення виробництва продукції;
 • оцінка можливостей підприємства щодо збільшення обсягів виробництва.

Аналітика рослинництва дуже важлива для вирішення питань операційного менеджменту, виявлення резервів збільшення виробництва продукції.

Глибина та повнота таких аналізів напряму впливає на оцінку можливостей підприємств збільшувати обсяги виробництва продукції рослинництва. Завдяки таким резервам можна суттєво зменшити собівартість продукції.

Статистика та аналітика рослинництва допомагає оцінити:

 • рівень виробництва, який досягнуто на підприємстві;
 • якість та ступінь виконання замовлень та контрактів;
 • наскільки продукцією забезпечені власні потреби підприємства;
 • наскільки виконано валовий план виробництва і причини цього;
 • зміну розміру посівних площ;
 • урожайність культур;
 • якість продукції (залежно від харчових цілей вимоги до якості будуть різними).

Чи існує програмне забезпечення, здатне допомогти в аналізі такого великого об’єму даних?

Easymarkets.com.ua – сервіс, створений для надання достовірної інформації користувачам. Завдяки порталу вони можуть мати доступ до детальної інформації стосовно певного виду продукції або цілої групи товарів. Спеціальні фільтри системи покликані допомагати в звуженні сфери пошуку інформації та отриманні необхідної вибірки даних.

За допомогою сервісу можна отримати інформацію стосовно динаміки запасів сільськогосподарської продукції, посівної та зібраної площі по кожному виду, врожайності по категоріям продукції, обсягів та регіональної структури виробництва.