На варті психічного здоров'я

На варті психічного здоров'я, Шарлай Алла Павловна

  Потреба в психосоціальній допомозі з'являється у випадку соціальної дезадаптації, при виникненні психологічного дискомфорту, що може бути викликано причинами як зовнішнього, так і внутрішнього характеру або їх складним поєднанням. Джерелом зовнішнього соціально-психологічного дискомфорту можуть виступати соціальні, соціально-економічні та медико-соціальні причини, такі як втрата роботи (безробіття), втрата близьких, інвалідизація, зміна місця проживання і звичних умов життєдіяльності, стрес, що викликає необхідність зміни колишніх стереотипів поведінки, способу і стилю життя, оцінок, мотивації, з тим щоб ефективно функціонувати в нових умовах існування.

  Внутрішні причини дискомфорту полягають у деформації різних особистісних структур як усвідомленого так і неусвідомлюваного рівнів, таких як: не усвідомлення рівня самооцінки та рівня домагань, порушення емоційно-комунікативної, вольової сфери, порушення процесів саморегуляції, негативні установки.

  Психосоціальна допомога виконує захисну функцію: захищає стан здоров'я людини. Враховуючи складність і різноманітність питань, що потребують психосоціальної допомоги в їх вирішенні беруть участь різні фахівці, зокрема соціальні працівники, психологи з різною спеціалізацією, тренери з опанування нових навичок, майстрині. При цьому елементи психосоціальної допомоги можуть використовуватися як частково, наприклад в діяльності соціального працівника, так і безпосередньо - складати основний зміст діяльності практичного психолога і психосоціального працівника.

  У першому випадку елементи психосоціальної допомоги можуть бути представлені у вигляді первинного консультування. Поряд з наданням первинної психосоціальної допомоги соціальний працівник може виконувати і перенаправлення, спрямовуючи людину у разі необхідності до фахівців інших спеціалізацій.

  У другому випадку психосоціальна допомога, що здійснюється психологом, поряд з психологічним консультуванням включає більш поглиблену психологічну і соціально-психологічну діагностику, в процесі якої виявляються особистісні особливості людини, причини, які ускладнюють соціальну адаптацію та ефективне функціонування систем міжособистісних, сімейних і професійних відносин, а також характер відносин з найближчим оточенням і основні соціально-психологічні характеристики цього оточення.

  Психосоціальна допомога, вирішує питання людини спільно з нею. Внутрішньо особистісні питання людини вплетені в контекст соціальних питань, що вимагає спільних дій соціальних працівників і психологів.

  Психосоціальна допомога носить як індивідуальний, так і груповий характер. До індивідуального відносяться такі види діяльності, як: консультування, тестування, посередницька діяльність при вирішенні конфліктів, профілактика, до групового – тренінги, групи взаємодопомоги.

Центр Психосоціальної Адаптації здійснює допомогу за принципом нейтралізації негативного впливу факторів на соціальне життя людини, соматичне і психічне здоров'я, міжособистісні відносини. На основі вивчення та аналізу негативних факторів визначається вибір і застосування психосоціальних методів і засобів відновлення, психосоціальної допомоги людям, які постраждали від конфлікту в Україні.

  Основна мета Центру, це - подолання соціальної дезадаптації людини, оздоровлення міжособистісних стосунків у професійній і сімейно-побутовій сферах. В центрі уваги знаходиться психіка людини, яка узагальнено розуміється як система управління індивідуальним життям і поведінкою, тобто життєдіяльністю. Центральна теза нашої роботи - здорова психіка забезпечує оптимальну життєдіяльність людини і, навпаки, деструктивні зміни в життя ведуть до деструктивних змін психіки.

  Центр відкритий для всіх категорій населення, постраждалих від конфлікту в Україні, мета роботи центру - надання кваліфікованої допомоги, яка є безкоштовною.

  Громадська Організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», Психологічна Кризова Служба, створила в м. Маріуполі Центр Психосоціальної Адаптації в рамках проекту “Психосоціальна стабілізація постраждалих від конфлікту в Україні” за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Malteser International та Мальтійської служби допомоги Україна.

З усіх питань звертатись в Центр Психосоціальної Адаптації:
за адресою: м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 7/17, оф. 207;
за номерами телефону: (098) 051 62 06, (095) 791 24 10 або (073) 476 34 41 з 10.00 до 19.00 щоденно.
https://m.facebook.com
http://www.pss.org.ua/центри/маріуполь/

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии