Відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків

У Міністерстві інфраструктури України 10 квітня 2012 року відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків.
Для участі в її роботі були запрошені представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державного агентства рибного господарства України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Одеської національної морської академії, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Українського НДІ медицини транспорту та інші.

Головував на нараді Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті Соболевський Г.Г. Було розглянуто питання щодо стану усунення невідповідностей, виявлених за результатами оцінки Європейської комісії системи морської освіти, підготовки і дипломування в Україні, а також схвалено План роботи Координаційної ради з питань підготовки та дипломування моряків на 2012 рік.

На нараді наголошувалось, що на теперішній час в Україні принципово завершено масштабну адміністративну реформу органів виконавчої влади, в тому числі у сфері торговельного мореплавства, в результаті якої були створені нові суб’єкти державної системи управління безпекою судноплавства, а деякі – ліквідовані. Цим частково пояснюється затримка з усуненням недоліків, виявлених службами Європейської Комісії в Україні під час інспекційної перевірки у 2010 році.
Також було підкреслено, що державна система управління безпекою судноплавства забезпечує ефективну комплексну реалізацію в Україні норм Кодексу по здійсненню документів ІМО, що мають обов’язкову силу (Резолюція A.1054 (27) 2011року). Як відомо, до десяти документів, які мають обов’язкову силу та містяться в Кодексі, відноситься також Міжнародна конвенція з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ).

В результаті роботи міжвідомчої наради були ухвалені такі рішення:
1. Учасники міжвідомчої наради взяли до уваги інформацію:
- Міністерства юстиції України про включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 26 березня 2012 року:
Манільських поправок до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, Манільських поправок до Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти (далі – Манільські поправки) з реєстраційним кодом 60913/2012,
Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року з реєстраційним кодом 60914/2012, прийнятих в м. Маніла 25 червня 2010 року;
а також щодо опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06 квітня 2012 року № 24, статті 940 і 941.
Таким чином, Манільські поправки є чинними в України відповідно до статті 57 Конституції України з дня офіційної публікації;
- Міністерства інфраструктури України щодо опублікування 11 квітня 2012 року відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті Міністерства mtu.gov.ua проектів таких нормативно-правових актів:

Про внесення змін до Положення про Порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38;
Про внесення змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2004 року № 1042;
Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують звання і належну кваліфікацію для займання посади або виконання спеціальних обов’язків на судні та ідентифікують їх власників;
Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден;
Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден;
Про внесення змін до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17 жовтня 2001 року № 693.

- Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо видання наказу «Про провадження системи стандартів якості у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден» від 09.12.2011 № 1411;

- Міністерства охорони здоров’я України щодо:
затвердження наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2011р. № 372 «Переліку закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам»;

опублікування 11 квітня 2012 року відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на сайті Міністерства проекту нормативно-правового акту «Регламент визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах»;

- Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті щодо видання наказу «Про заходи щодо забезпечення належної підготовки моряків» від 09 квітня 2012 року № 93;

Державної інспекції навчальних закладів України щодо затвердження Плану заходів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів на ІІ квартал 2012 року;

- Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспорті Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України щодо видання наказу «Про порядок проведення державного  санітарно-епідемічного нагляду  з питань медико-санітарного забезпечення моряків» від 29.12.2011р. № 115-адм;

- Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків щодо видання наказів:

«Про затвердження документів щодо атестації радіоспеціалістів» від 12.04.2010р. № 65;
«Про порядок визнання стажу плавання на морських суднах в особливих випадках» від 14.09.2010р. № 175;
«Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання особових справ членів Державних кваліфікаційних комісій» від 28.10.2010р. № 218;
«Про порядок перевірки кваліфікаційних документів моряків в єдиному Державному реєстрі документів моряків» від 04.11.2010р. № 221;
«Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Інспекції та її персонального складу» від 31.03.2011р. № 27;
«Про затвердження Порядку складання іспитів працівниками суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на морському та річковому транспорті» від 20.05.2011р. № 67;
«Про затвердження Програм оцінки компетентності осіб командного складу морських суден від 27.05.2011р. № 71;
«Про затвердження процедури проведення іспитів в державних кваліфікаційних комісіях» від 12.08.2011р. № 112;
«Про настанови щодо методів та практики оцінки компетентності моряків в державних кваліфікаційних комісіях» від 02.11.2011р. № 175;
«Про затвердження Інструкції про порядок перевірки в державних кваліфікаційних комісіях дійсності наданих моряками документів, що засвідчують їх кваліфікацію» від 07.11.2011р. № 184.

2. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України додатково опублікувати Міжнародну конвенцію про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978, з поправками, організувати і провести роз’яснювальну роботу щодо вимог вказаної конвенції, звернути особливу увагу підвідомчих підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері підготовки, дипломування моряків та підтвердження придатності до роботи на морських суднах за станом здоров’я на нові конвенційні вимоги. Рекомендувати також забезпечити широке висвітлення найбільш актуальних проблем з питань Конвенції ПДНВ у засобах масової інформації.

3. Схвалити проект Звіту Морської адміністрації України про усунення невідповідностей, виявлених за результатами оцінки Європейської комісії системи морської освіти, підготовки і дипломування України і рекомендувати Міністерству інфраструктури України невідкладно надіслати його за призначенням.

4. Відзначити, що основні заходи схваленого на шостому засіданні Координаційної ради (грудень 2010 року) Зведеного плану заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування моряків вимог Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти було виконано. Проте Зведений план мав рекомендаційний характер. Деякі заходи Зведеного плану зазнали у 2011 році змін внаслідок проведення в Україні адміністративної реформи. Забезпечення виконання окремих заходів залишається актуальними на теперішній час, які доцільно внести до окремого Зведеного плану-ІІ.

5. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України невідкладно розробити, затвердити та забезпечити виконання Зведеного плану-ІІ подальших заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування моряків Конвенції ПДНВ на 2012-2013 роки.

ДИПЛОМ МОРЯКА - ПРЕСТИЖ ДЕРЖАВИчитати далі

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Культура
В Центре современного искусства и культуры им.Куинджи (пр.Металлургов, 25) открылась  персональная выставка Александра Бондаренко "Абстрактная геометрия". Как признался автор, аппеллируя простыми геометрическими формами, используя цвет или монохром, он старается передать суть своих идей и породить связь между моим художественным миром и зрительским восприятием. Это третья персональная выставка автора.  Первая прошла почти 40 лет назад в библиотеке им. Коро...
Реклама
18 и 19 ноября в Центре Eurospine Дни Здорового Позвоночника .-30%  на реабилитационный занятия- 10% на массажи  На сегодняшний день лечение в нашем Центре прошло более 4000  пациентов самого разного возраста, начиная от детей с нарушениями осанки и сколиозом, и заканчивая пожилыми людьми с ревматическими заболеваниями, возрастным остеопорозом и другими заболеваниями. Заболевания позвоночника и суставов – проблема, которая знакома очень многим людям, приче...
Воскресная почта
Жить по правилам и соблюдать закон - один из признаков цивилизованного общества. На минувшей неделе парламентарии меняли устоявшиеся правила жизни, а некоторые олигархи пытались правила нарушить. Важные новости Обуздать медиа попыталась Верховная Рада на минувшей неделе. Сразу четыре законодательных инициативы были запущены в народ для обсуждения. Эти инициативы очень близки по сути к драконовским законам 16 января. Мы проанализировали, чем это может угрож...
Происшествия
16 ноября на фронте погиб украинский боец. Об этом сообщает Штаб ООС. Обстановка в зоне ООС остается напряженной. За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в ом числ из минометов.  Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов. В Донецкой области было 7 обстрелов.У Старогнатовки боевики били  из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутово - из гра...
Бизнес
Из-за кризиса в металлургии Группа Метинвест останавливает часть инвестпроектов, кроме критичных и экологических. Проведет оптимизацию численности персонала. И не будет обновлять автопарк. Пишет НВ Бизнес Группа Метинвест бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского анонсировала оптимизацию деятельности в связи с кризисными явлениями в отрасли. «В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно даль...
Криминал
В пятницу, 15 ноября в аэропорту "Жуляны" правоохранители задержали 47-летнего Евгения Паневина, который свыше восьми лет скрывался от украинских правоохранителей и относительно которого имеется "красная карточка" по линии Бюро Інтерпола. Об этом сообщает источник Dетектив - Info Паневин известен тем, что раньше входил в преступную группировку Донбасса, которая действовала во главе с  Валерием Сгарой. В частности, Евгений был личным водителем Сгары, а имен...
Новости компаний
Сегодня в Мариуполе состоялось долгожданное открытие супермаркета  "Грация" от торговой сети "Щирий кум". Отличительной чертой супермаркетов под брендом "Грация" будут: современный дизайн, высокотехнологическое оборудование и расширенный ассортимент товаров, - заверили в компании. Организаторы устроили настоящий праздник. Пока взрослые "смаковали" ассортиментом и глобальными скидками, их дети участвовали в развлекательных играх, мастер-классах, получали сл...
Происшествия
Ночью неизвестные люди напали на судно в  порту. Об этом 0629 стало известно из собственных источников.  Вспышки в море видели жители поселка Моряков. Как пишет издание politeka.net, около 2:25 пять вооруженных мужчин проникли на территорию рыбного порта и подбежали к судну СЧС 1047 -  рыболовному сейнеру, что принадлежит компании "Интерфиш" (владелица Наталья Глинская), "обезвредили" двух вахтеров, зашли с канистрой с топливом в трюм и попытались поджечь....
Происшествия
Сегодня, 16 ноября, на пересечении пр. Строителей и ул. Митрополитской произошло ДТП.  Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2109" врезался в автомобиль "ВАЗ-2104". Как выяснилось, за рулем "девятки" находился пьяный водитель. В его крови обнаружено 2,64 промилле алкоголя. По словам мужчины, она работает водителем в ДТЭК. Был на выходном и выехал в магазин за конфетами. Полиция составил...