ЦИК обязала мариупольскую комиссию принять бюллетени, отпечатанные в «ПР», и провести выборы

Цетнральная избирательная комиссия обзала Мариупольскую городскую избирательную комиссию принять бюллетени, отпечатанные в типографии "Приазовского рабочего", раздать их районным в городе комиссиям и провести выборы в Мариуполе.

Такое постановление было опубликовано ночью 23 октября на сайте ЦИК.

В своем решении ЦИК опирается на решение Донецкого областного и Апелляционного судов, которые не увидели нарушений при печатании бюллетеней в мариупольской типографии.

У К Р А Ї Н АЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

23 жовтня 2015 року № 507

Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області

До Центральної виборчої комісії 23 жовтня 2015 року надійшло звернення Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області (далі – Маріупольська міська виборча комісія) разом з доданим матеріалами, датоване тим самим днем, № 177, у якому повідомляється про неотримання цією виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року від підприємства-виготовлювача.

Крім того, у зверненні повідомляється про прийняття Маріупольською міською виборчою комісією постанови від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії", якою вказана комісія вирішила замовити повторний друк виборчих бюлетенів для голосування.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Враховуючи обставини, викладені в зверненні Маріупольської міської виборчої комісії, а також наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 16 жовтня 2015 року № 451 "Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області" з огляду на надходження звернення Маріупольської міської виборчої комісії від 15 жовтня 2015 року № 148 про незабезпечення цією виборчою комісією виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах в установлений Законом України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) строк Маріупольську міську виборчу комісію зобов’язано забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області 25 жовтня 2015 року для голосування у відповідних територіальних виборчих округах та виборчих бюлетенів з виборів Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі до 19 жовтня 2015 року включно.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року надійшло звернення Маріупольської міської виборчої комісії, датоване тим самим днем, № 172 щодо дій комісії, що вчиняються з метою забезпечення друку виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Також на додаток до звернення від 19 жовтня 2015 року до Центральної виборчої комісії 20 та 21 жовтня 2015 року надійшли звернення Маріупольської міської виборчої комісії від 20 жовтня 2015 року № 173 та № 174 з доданими до них документами, в яких повідомляється про виготовлення 20 жовтня 2015 року виборчих бюлетенів. Водночас у зазначених зверненнях указується на неможливість отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача через неприйняття Маріупольською міською виборчою комісією рішення про визначення зі свого складу членів виборчої комісії для їх отримання.

Відтак постановою Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року № 490 "Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області" зобов’язано Маріупольську міську виборчу комісію до 22 жовтня 2015 року включно визначити не менш як трьох її членів для отримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача від імені зазначеної виборчої комісії, отримати вказані виборчі бюлетені та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

Проте на час розгляду Центральною виборчою комісією порушеного у зверненні Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 177 питання зазначеною міською комісією не отримано виготовлені виборчі бюлетені з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року та не передано їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям.

Крім того, Маріупольська міська виборча комісія постановою від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії" вирішила замовити повторний друк виборчих бюлетенів для голосування.

У зверненні Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 177 зауважено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду від 20 жовтня 2015 року в справі № 805/4707/15-а, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року, встановлено правомірність постанови Маріупольської міської виборчої комісії від 17 жовтня 2015 року № 101 "Про друк виборчих бюлетенів та протоколів про підрахунок голосів".

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає.

Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів (пункт 1 частини першої статті 19 Закону).

Частиною другою  статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до частини першої статті 13 зазначеного Закону рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями нижчого рівня, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.

Частиною четвертою статті 19 Закону встановлено, що рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії відповідно до частини шостої статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Комісія також звертає увагу, що частиною першою статті 38 Конституції України визначено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

За змістом пункту 7 частини п’ятої та пункту 5 частини шостої статті 25 Закону міська виборча комісія затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів міської ради, виборах міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям.

Виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України (частина третя статті 19 Закону).

Проте, як свідчать указані вище обставини, Маріупольська міська виборча комісія  неодноразово допускала протиправну бездіяльність, якою порушувала права суб’єктів виборчого процесу та основоположні принципи і засади виборчого процесу.

Так, на сьогодні ігнорування Маріупольською міською виборчою комісією обов’язкового до виконання рішення комісії вищого рівня призвело до незабезпечення відповідних виборчих комісій виборчими бюлетенями з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року.

Центральна виборча комісія зауважує, що допущення Маріупольською міською виборчою комісією такої протиправної бездіяльності може призвести до неможливості проведення виборів депутатів Маріупольської міської ради та Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року та порушення гарантованого статтею 38 Конституції України права громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування.

Комісія також зазначає, що невиконання Маріупольською міською виборчою комісією обов’язкових приписів Закону та постанови Центральної виборчої комісії свідчить про порушення нею і її членами вимог Конституції України та законодавства України про вибори та можливу наявність у діях членів Маріупольської міської виборчої комісії ознак перешкоджання реалізації виборчих прав громадян України, перешкоджання діяльності інших суб’єктів виборчого процесу та складу злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

За змістом пункту 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Крім того, Центральна виборча комісія звертає увагу, що виконання постанови Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року може призвести до виготовлення виборчих бюлетенів у кількості понад передбачену частиною шостою статті 74 Закону, а також спричинити нецільове використання коштів Державного бюджету України.

Також Центральна виборча комісія зазначає, що на час прийняття вказаного рішення Маріупольської міської виборчої комісії склад цієї комісії з урахуванням постанови Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2015 року № 494 становив 16 членів комісії.

Проте зі звернення Маріупольської міської виборчої комісії та доданих до нього матеріалів вбачається, що за прийняття постанови цієї комісії від 23 жовтня 2015 року № 120 проголосувало 8 членів комісії.

Водночас відповідно до частини чотирнадцятої статті 27 Закону рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії" як таку, що суперечить законодавству України.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 38, 71 Конституції України, статті 19, частини першої статті 20, пункту 5 частини першої статті 24, частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 1 – 3, 11 – 13, частиною першою статті 16, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити факт протиправної бездіяльності Маріупольської міської виборчої комісії щодо неотримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

2. Скасувати постанову Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії".

3. Зобов’язати Маріупольську міську виборчу комісію Донецької області до 24 жовтня 2015 року включно отримати виборчі бюлетені з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

4. Звернутися до Генеральної прокуратури України щодо проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та вжиття відповідно до законодавства України заходів реагування.

5. Копії цієї постанови надіслати Маріупольській міській виборчій комісії Донецької області та Генеральній прокуратурі України разом з відповідними матеріалами.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Министерство социальной политики пообещало решить проблему с бэби-боксами для жителей Донецкой области. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль во время рабочей поездки в Краматорск, - передает пресс-служба министерства. "В ближайшее время мы вводим эксперимент - для родителей региона, в качестве пилотного проекта, будет введена монетизация "пакета малыша ", - заявил Олег Коваль. По словам заместителя министра, такое ре...
Общество
Дом на улице Мамина-Сибиряка, 40 переживает от нашествия крыс.  Об этом 0629 рассказала местная жительница Татьяна. По ее словам, грызуны бегают по квартирам. "Дошло до того, что домашние животные - кошки и собаки ловят их. В квартирах крысиный помет", - говорит Татьяна. Городские службы провели дератизацию в подвале дома, и теперь крысы живут в квартирах до 9 этажа. В пресс-службе управляющей компании "Місто для людей" заявили, что в понедельник 23 сентяб...
Происшествия
Сегодня, 20 сентября, около 16:30 на пересечении проспекта Металлургов и улицы Митрополитской произошло ДТП - столкнулись авто патрульной полиции внедорожник "Хонда" Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия. По предварительной информации, патрульные поворачивали с проспекта Металлургов на Митрополитскую и врезались в "Хонду". В результате ДТП никто не пострадал.  Комментарий патрульной полиции ожидается.
Общество
Сегодня, 20 сентября, начался демонтаж забора, который был установлен около Центрального отдела полиции на ул. Фонтанной. Работники срезали металлические основания. На данный момент лишь пара секций ограждения осталась со стороны проспекта Металлургов. В пресс-службе Центрального отдела полиции пояснили, что такое решение было принято руководством. Также полицейские заявили, что новый забор устанавливать не будут. Напомним, что  августе 2015 этот забор был...
Общество
В Мариупольский военный госпиталь передали 4 тонны гуманитарной помощи медицинского назначения на сумму 232 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС. В госпиталь привезли функциональные кровати, ортопедические матрасы, прикроватные тумбы и обеденные столы, стулья, медицинскую одежду, хирургические маски и перчатки. "Благодаря этой помощи мы не только нарастим материально-техническую базу, а также улучшим уровень оказания медицинских услуг и...
Новости компаний
Закінчилася акція “Драйвове ФРИЛАНС-ЛІТО для учасників Weblancer” від Visa та ПриватБанку. Фрилансери України, які співпрацюють із біржею Weblancer могли зареєструватися на сторінці weblancer.net/pb, виконати певні умови і розраховувати на призи. ПриватБанк разом із Visa розіграли: -  Годинники Apple Watch Series 4 – 3 шт. -  USB-хаби Apollo A731TH USB-C – 3 шт. -   Флеш-накопичувачи Samsung 64 GB – 3 шт. -   Термосумки GIOSTYLE Evo – 3 шт. За умовами акці...
Общество
Холерный вибрион в морской воде вблизи Мариуполя не выявлен. Об этом информирует Мариупольской городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украина после исследований проб морской воды по микробиологическим показателям. Отбор состоялся 16 сентября в рамках городских пляжей. Патогенная флора - Salmonella saintpaul обнаружена в морской воде в контрольной точке отбора на пляже Левобережного района в районе водной станции «Наш уголок» (створ №...
Общество
Сегодня, 20 сентября, в ДК "Маркохим" прошел фестиваль полицейского и юридического образования. Организатор фестиваля - Донецкий юридический институт (ДЮИ). Цель фестиваля - популяризация профессии полицейского.  В палатках с логотипом ДЮИ можно было получить консультацию о возможности поступления в ВУЗ. На площади перед дворцом культуры демонстрировалась тяжелая бронированная авто-техника. На фестивале можно было примерить средства индивидуальной защиты и...
Общество
В центре Мариуполя на пр. Мира,60 появится новый мурал. На стене дома будет изображен мужчина, который поднимается в облака. Об этом 0629 рассказал автор мурала Александр Писарчук. "Изначально мы думали создать 4 маленьких мурала, но затем приняли решение создать один большой, - рассказал художник. - Выиграл тендер, придумал рисунок, выбрал стену. Это все утвердили". По словам Александра, такой рисунок был выбран не случайно. "Хочется, чтобы люди думали о...
Новости по теме
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет
Террористку, убившую в Мариуполе полковника СБУ Хараберюша, обменяли на украинских заложников Кремля
Несепаратистский регион. Берлин опубликовал исследование настроений жителей Донбасса
В Украине ждут освобожденных политзаключенных. Есть информация, что их обмен на российских преступников и украинского гражданина Вышинского состоялся
Зачем РФ проводит паспортизацию украинцев на Донбассе
Четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России,- ФОТО, ВИДЕО
Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка
ОПЗЖ инициирует создание комитета по решению проблем Донбасса
О чем говорил Зеленский с Путиным. Две версии одного события
«Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от мэра Мариуполя уйти в отставку