ЦИК обязала мариупольскую комиссию принять бюллетени, отпечатанные в «ПР», и провести выборы

Цетнральная избирательная комиссия обзала Мариупольскую городскую избирательную комиссию принять бюллетени, отпечатанные в типографии "Приазовского рабочего", раздать их районным в городе комиссиям и провести выборы в Мариуполе.

Такое постановление было опубликовано ночью 23 октября на сайте ЦИК.

В своем решении ЦИК опирается на решение Донецкого областного и Апелляционного судов, которые не увидели нарушений при печатании бюллетеней в мариупольской типографии.

У К Р А Ї Н АЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

23 жовтня 2015 року № 507

Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області

До Центральної виборчої комісії 23 жовтня 2015 року надійшло звернення Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області (далі – Маріупольська міська виборча комісія) разом з доданим матеріалами, датоване тим самим днем, № 177, у якому повідомляється про неотримання цією виборчою комісією виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року від підприємства-виготовлювача.

Крім того, у зверненні повідомляється про прийняття Маріупольською міською виборчою комісією постанови від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії", якою вказана комісія вирішила замовити повторний друк виборчих бюлетенів для голосування.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Враховуючи обставини, викладені в зверненні Маріупольської міської виборчої комісії, а також наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 16 жовтня 2015 року № 451 "Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області" з огляду на надходження звернення Маріупольської міської виборчої комісії від 15 жовтня 2015 року № 148 про незабезпечення цією виборчою комісією виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах в установлений Законом України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) строк Маріупольську міську виборчу комісію зобов’язано забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області 25 жовтня 2015 року для голосування у відповідних територіальних виборчих округах та виборчих бюлетенів з виборів Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі до 19 жовтня 2015 року включно.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року надійшло звернення Маріупольської міської виборчої комісії, датоване тим самим днем, № 172 щодо дій комісії, що вчиняються з метою забезпечення друку виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Також на додаток до звернення від 19 жовтня 2015 року до Центральної виборчої комісії 20 та 21 жовтня 2015 року надійшли звернення Маріупольської міської виборчої комісії від 20 жовтня 2015 року № 173 та № 174 з доданими до них документами, в яких повідомляється про виготовлення 20 жовтня 2015 року виборчих бюлетенів. Водночас у зазначених зверненнях указується на неможливість отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача через неприйняття Маріупольською міською виборчою комісією рішення про визначення зі свого складу членів виборчої комісії для їх отримання.

Відтак постановою Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року № 490 "Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області" зобов’язано Маріупольську міську виборчу комісію до 22 жовтня 2015 року включно визначити не менш як трьох її членів для отримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача від імені зазначеної виборчої комісії, отримати вказані виборчі бюлетені та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

Проте на час розгляду Центральною виборчою комісією порушеного у зверненні Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 177 питання зазначеною міською комісією не отримано виготовлені виборчі бюлетені з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року та не передано їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям.

Крім того, Маріупольська міська виборча комісія постановою від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії" вирішила замовити повторний друк виборчих бюлетенів для голосування.

У зверненні Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 177 зауважено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду від 20 жовтня 2015 року в справі № 805/4707/15-а, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року, встановлено правомірність постанови Маріупольської міської виборчої комісії від 17 жовтня 2015 року № 101 "Про друк виборчих бюлетенів та протоколів про підрахунок голосів".

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія зазначає.

Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів (пункт 1 частини першої статті 19 Закону).

Частиною другою  статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до частини першої статті 13 зазначеного Закону рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями нижчого рівня, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.

Частиною четвертою статті 19 Закону встановлено, що рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії відповідно до частини шостої статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Комісія також звертає увагу, що частиною першою статті 38 Конституції України визначено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

За змістом пункту 7 частини п’ятої та пункту 5 частини шостої статті 25 Закону міська виборча комісія затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах депутатів міської ради, виборах міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним територіальним, дільничним виборчим комісіям.

Виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України (частина третя статті 19 Закону).

Проте, як свідчать указані вище обставини, Маріупольська міська виборча комісія  неодноразово допускала протиправну бездіяльність, якою порушувала права суб’єктів виборчого процесу та основоположні принципи і засади виборчого процесу.

Так, на сьогодні ігнорування Маріупольською міською виборчою комісією обов’язкового до виконання рішення комісії вищого рівня призвело до незабезпечення відповідних виборчих комісій виборчими бюлетенями з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року.

Центральна виборча комісія зауважує, що допущення Маріупольською міською виборчою комісією такої протиправної бездіяльності може призвести до неможливості проведення виборів депутатів Маріупольської міської ради та Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року та порушення гарантованого статтею 38 Конституції України права громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування.

Комісія також зазначає, що невиконання Маріупольською міською виборчою комісією обов’язкових приписів Закону та постанови Центральної виборчої комісії свідчить про порушення нею і її членами вимог Конституції України та законодавства України про вибори та можливу наявність у діях членів Маріупольської міської виборчої комісії ознак перешкоджання реалізації виборчих прав громадян України, перешкоджання діяльності інших суб’єктів виборчого процесу та складу злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

За змістом пункту 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

Частиною дев’ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яке суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Крім того, Центральна виборча комісія звертає увагу, що виконання постанови Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року може призвести до виготовлення виборчих бюлетенів у кількості понад передбачену частиною шостою статті 74 Закону, а також спричинити нецільове використання коштів Державного бюджету України.

Також Центральна виборча комісія зазначає, що на час прийняття вказаного рішення Маріупольської міської виборчої комісії склад цієї комісії з урахуванням постанови Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2015 року № 494 становив 16 членів комісії.

Проте зі звернення Маріупольської міської виборчої комісії та доданих до нього матеріалів вбачається, що за прийняття постанови цієї комісії від 23 жовтня 2015 року № 120 проголосувало 8 членів комісії.

Водночас відповідно до частини чотирнадцятої статті 27 Закону рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанову Маріупольської міської виборчої комісії від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії" як таку, що суперечить законодавству України.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 38, 71 Конституції України, статті 19, частини першої статті 20, пункту 5 частини першої статті 24, частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 1 – 3, 11 – 13, частиною першою статті 16, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити факт протиправної бездіяльності Маріупольської міської виборчої комісії щодо неотримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

2. Скасувати постанову Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області від 23 жовтня 2015 року № 120 "Про друк бюлетенів в незалежній типографії".

3. Зобов’язати Маріупольську міську виборчу комісію Донецької області до 24 жовтня 2015 року включно отримати виборчі бюлетені з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня  2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

4. Звернутися до Генеральної прокуратури України щодо проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та вжиття відповідно до законодавства України заходів реагування.

5. Копії цієї постанови надіслати Маріупольській міській виборчій комісії Донецької області та Генеральній прокуратурі України разом з відповідними матеріалами.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Новости компаний
«ЦЕНТР ОКОН» - надежен и стабилен для Вас всегда! Мы с уверенностью говорим о том, что только в магазинах «ЦЕНТР ОКОН» самые низкие цены в городе на все оконные системы. В период с 7 по 30 сентября в магазинах «ЦЕНТР ОКОН»: Каждому заказчику ЦЕНТР ОКОН скидка % + приятный ПОДАРОК, при заказе: - 1 окно - скидка % + шампанское; - 2 окна - скидка %+ кухонные весы; - 3 окна - скидка %+ фен; - 4 окна или лоджия скидка %+ утюг; - 5 окон или балкон с...
Общество
Напомним, какие новости были самыми популярными за минувшие сутки. Представляем рейтинг ТОП-5 новостей 20 сентября В Мариуполе 11-классница выбросилась из "пизанской башни" Трагедия в Мариуполе: что заставило 16-летнюю Настю свести счеты с жизнью В Мариуполе 16-летняя школьница покончила собой - Анастасия выбросилась с 14 этажа заброшенного дома. 0629 попытался разобраться, что стало причиной такого поступка. В Мариуполе полицейский на Daewoo сбил пьяного...
Общество
О нас Сайт 0629.com.ua был основан в 2006 году как справочный городской сайт, и только через два года он обзавелся собственной новостной редакцией.  Кто же нам платит деньги? 0629.com.ua не финансируется политическими партиями, политиками, олигархами и другими представителями крупного капитала. Сайт поддерживает малый бизнес, размещая на нем информацию о себе и рекламу.  Мы не джинсуем “Джинса” - это коммерческая информация, которая размещается под видом р...
Общество
Имя Владимира Бойко вписано в историю Cартанской ОШ №8 еще при жизни. С утра здесь прошел торжественный митинг. Самые близкие и родные, коллеги, ветераны, те, кто хорошо знал Владимира Семеновича, почтили его память на Волонтеровском кладбище в поселке Садки. Митинг-реквием прошел и возле мемориальной доски Владимиру БОЙКО в ПГТУ. Здесь он получал высшее образование, окончив вуз в 1970 году. На протяжении всей жизни Бойко помогал родному вузу - ремонтом ау...
Общество
Новая частная инициатива реализована в центре Мариуполя: предприниматель в сфере ритуальных услуг Николай Сапаров по своей инициативе установил неподалеку от собственного офиса памятник лжи и лавочку прощения. Посвятил он эти сооружения главному городскому Интернет-сайту 0629.com.ua И хотя на самом памятном знаке посвящения нет, подробно свою позицию бизнесмен изложил на странице в Фейсбук. «С уверенностью можно сказать, что если бы не наш, «знаменитый» в...
Происшествия
Сегодня  утром Настя встала очень рано, хоть  и не  должна была идти  в школу.  Она оделась, написала два поста ВКонтакте о любви...  Потом вышла из дома и побрела к заброшенной многоэтажке на улице Куинджи. Поднялась по ступеням наверх... Позвонила родителям... Написала СМСку подруге... И шагнула в вечность... Фото из соцсети Насти Жители соседнего дома  услышали хлопок, но значение этому не придали. В заброшенном здании часто что-то происходит. Поняли, ч...
Новости компаний
Ты молодой специалист, полон энтузиазма и новых идей, но без опыта работы никому не нужен? Или уже который год ты просыпаешься утром и заставляешь себя идти на нелюбимую работу, потому что в твоем городе мало достойных вакансий? Мечтаешь о лучших условиях работы, более высокой зарплате и карьерном росте? Измени свое будущее сегодня! Интернет-провайдер TRINITY 10 лет является одной из самых престижных компаний, которая постоянно растет и развивается. В связ...
Общество
Т.н "мисс ДНР" Анастасия Бабир обратилась к российским наемникам с просьбой возвращаться домой. Данное видео было опубликовано на YouTube. Известная сторонница пророссийских боевиков, имеющая статус "мисс ДНР" Анастасия Бабир так пояснила свое обращение к наемникам: "Нет никаких надежд". "Я обращаюсь ко всем российским ребятам, которые тут находятся. Я хочу передать свое сообщение тем, кто оказался в какое-то время здесь. Они, само собой, разочарованы. И я...
Спорт
Мариупольская 81-летняя легкоатлетка Люся Алексеева в составе сборной Украины приняла участие Чемпионате мира завоевала три медали - серебряную и две бронзовых. Об этом информирует Управление молодежи и спорта В Испанском городе Малага прошел 23-й Чемпионат Мира по лёгкой атлетике среди ветеранов (категория спортсменов "Masters", возраст 35 +). В Чемпионате приняли участие более 8000 спортсменов , которые съехались из 100 стран. В составе сборной Украины в...