13-й Мемориал А.Л. Хаджинова по шахматам (ГШК) в 11.00