Національний банк України затвердив і оприлюднив нормативно-правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом "Про валюту і валютні операції". 
Так, Постановою Правління НБУ № 1 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України;
Постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019 р. затверджено  Положення про здійснення операцій із валютними цінностями;
Постановою Правління НБУ № 3 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей;
Постановою Правління НБУ № 4 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення;
Постановою Правління НБУ № 5 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті;
Постановою Правління НБУ № 6 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками;
Постановою Правління НБУ № 7 від 02.01.2019 р. затверджено Інструкцію про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
Постановою Правління НБУ № 8 від 02.01.2019 р. затверджено Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Зазначені Постанови наберуть чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (з 07 лютого 2019 року).